Do konferencji zostało:

Publikacja

Szanowni Państwo, pełne teksty referatów będą publikowane w formie elektronicznej na płycie CD w czasopiśmie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” (8 punktów).

Warunkiem koniecznym zamieszczenia artykułu w czasopiśmie jest uiszczenie opłaty i nadesłanie pełnego tekstu artykułu drogą elektroniczną na adres:

konferencja@logmare.pl

w nieprzekraczalnych terminach określonych w kalendarium konferencji.

Informacje dla autorów

Szczegółowe informacje o wymogach redakcyjnych zamieszczone zostały we wzorze redakcyjnym.

 • Wzór redakcyjny (DOC)
 • Wzór redakcyjny (PDF)

  Oraz szablonie .

 • Wzór redakcyjny (DOC)
 • Wzór redakcyjny (PDF)
 • Informacje dla współautorów

  W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest wypełnienie oświadczenia podając procentowy udział każdego współautora w powstaniu tekstu i przesłaniu go na adres korespondencyjny Komitetu Organizacyjnego.

 • Oświadczenie(DOC)
 • Oświadczenie(PDF)
 • Dane dotyczące płatności

  Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

  81-311 Gdynia, ul. Witomińska 8/50

  ING Bank Śląski

  86 1050 1764 1000 0023 5688 0548

  z dopiskiem: „X Konferencja - LogMare 2017 – nazwisko i imię uczestnika”

  NIP: 958-16-16-752

  strzałka do góry