Do konferencji zostało:Patronat Honorowy

Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

REKTORA – KOMENDANTA AMW

kmdr. prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA

www.amw.gdynia.pl/Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

BURMISTRZA JASTARNI

Pana Tyberiusza NARKOWICZA

www.jastarnia.plKonferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

Pana kpt. ż.w. Wiesława PIOTRZKOWSKIEGO

www.umgdy.gov.plKonferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic

pana Grzegorza STRZELCZYKA

www.lotospetrobaltic.plKonferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

POLSKĄ IZBĘ SPEDYCJI I LOGISTYKI

www.pisil.pl

Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA

Pana Łukasza GREINKE

www.portgdansk.plKonferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

Prezesa Zarządu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Sp. z o. o.

Pana Artura SZWOCHA

www.pihz-certyfikacja.plKonferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

INSPEKTORA MARYNARKI WOJENNEJ DG RSZ

Pana kadm. Mirosława MORDELA

www.dgrsz.mon.gov.plKonferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Pana Marka GRÓBARCZYKA

www./www.mgm.gov.pl

Organizator Konferencji

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

Partnerzy Konferencji

Polski Klaster Morski - Polish Maritime Cluster

Patronat Medialny

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

czasopismo Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego

strzałka do góry