Do konferencji zostało:

Patronat Honorowy

Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym

REKTORA – KOMENDANTA AMW

kmdr. prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA

www.amw.gdynia.pl/Organizator Konferencji

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

Partnerzy Konferencji

Polski Klaster Morski - Polish Maritime Cluster

Patronat Medialny

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

czasopismo Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego

strzałka do góry