Do konferencji zostało:

Kontakt

Komitet Organizacyjny
X Konferencji Naukowej Logistyka Morska
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademia Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Tel. 515 242 969

konferencja@logmare.pl

Komitet Organizcyjny


 • kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI - przewodniczący
 • dr Teresa USEWICZ - zastępca przewodniczącego
 • dr Radosław TYŚLEWICZ – wpłaty i faktury (tel. 609 229 208)
 • mgr inż. Ewa IWANINA-SZOPIŃSKA – sekretarz (tel. 515 242 969)

 • Sekretariat Komitetu


 • mgr Klaudia OŁOWNIA (tel.690 248 998)
 • mgr Magdalena KOBYLARZ

      e-mail: konferencja@logmare.pl

 • Sekretarz Naukowy


 • kmdr por. dr Jerzy KUPIŃSKI, AMW, Gdynia
        tel. 261 262 814 lub 609 139 473

 • strzałka do góry