Do konferencji zostało:

Program Konferencji

Do pobrania szczegółowy program konferencji (DOC, PDF):

 • Program Konferencji 2018 (DOC)
 • Program Konferencji 2018 (PDF)
 • Kalendarium Konferencji

  do 30.06.2018 Zgłoszenie udziału w konferencji. Zgłoszenia na konferencję należy dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny (dostępny od 20.05.2018)
  do 31.08.2018 Przesłanie pełnego tekstu artykułu opracowanego i sformatowanego zgodnie z wymogami dla autorów zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.
  do 15.09.2018 Wniesienie opłaty konferencyjnej.
  do 30.09.2018 komunikat nr 2 – program konferencji.

  Problematyka Konferencji

  Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z interdyscyplinarną branżą gospodarki i logistyki morskiej w obszarze: finansowym, klienta, procesów oraz infrastruktury.

  Tematyka Szczegółowa


 • Systemy, polityka i procedury w gospodarce i logistyce oraj jej wpływ na rozwój regionów.
 • Infrastruktura w gospodarce i logistyce morskiej.
 • Modelowanie łańcuchów transportowych.
 • Bezpieczeństwo transportu morskiego, transport ładunków niebezpiecznych.
 • Wsparcie logistyczne sił morskich w działaniach na morzu.
 • Logistyczne zabezpieczenie misji i operacji narodowych i wielonarodowych.
 • Komplementarność usług logistycznych pomiędzy sferą wojskową a cywilną.
 • Możliwości przenoszenia dobrych praktyk ze sfery cywilnej do wojskowej i odwrotnie.
 • Opłaty Konferencyjne


 • 1400 zł – Udział w konferencji z jednym artykułem (nocleg w kabinie dwuosobowej).
 • 1100 zł – Udział w konferencji bez artykułu (nocleg w kabinie dwuosobowej).
 • 300 zł – Dodatkowy artykuł dla osób biorących pełny udział w konferencji.
 • 400 zł – Publikacja każdego artykułu bez udziału w konferencji.
 • Informacje

  OPŁATA KONFERENCYJNA OBEJMUJE:

  • W ramach podstawowej opłaty konferencyjnej organizator zapewnia:
  • Publikację jednego artykułu w czasopiśmie „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” w numerze 12/2018
  • Materiały konferencyjne
  • Dwa noclegi na promie w kabinie dwuosobowej (standard komfort plus z oknem) https://www.stenaline.pl/nasze-promy/stena-vision/kabiny
  • Wyżywienie podczas konferencji
  • Serwis konferencyjny
  • Udział w imprezach towarzyszących (zwiedzanie Karlskrony z przewodnikiem, w tym wizyta w Muzeum Morskim).

  Informacje dla autorów

  • Referaty będą opublikowane (po zaakceptowaniu) w formie elektronicznej na płycie CD w czasopiśmie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” w numerze 12/2018 (8 punktów).
  • Warunkiem koniecznym zamieszczenia artykułu w czasopiśmie jest uiszczenie opłaty i nadesłanie pełnego tekstu artykułu w nieprzekraczalnych terminach określonych w kalendarium konferencji na adres konferencja@logmare.pl.
  • Szczegółowe informacje o wymogach redakcyjnych zamieszczone zostały na stronie internetowej:
   http://www.logmare.pl/logmare-publikacje.html

   oraz http://www.gmil.pl/warunki_publikacji

  Dane dotyczące płatności

  Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

  81-311 Gdynia, ul. Witomińska 8/50

  ING Bank Śląski

  86 1050 1764 1000 0023 5688 0548

  z dopiskiem: „X Konferencja - LogMare 2018"

  Imię i Nazwisko oraz nazwa Uczelni/Instytucji/Firmy

  NIP: 958-16-16-752

  strzałka do góry