Do konferencji zostało:

Konferencja

18 - 20 października 2017 roku w Jastarni odbędzie się

Szanowni Państwo,

W ramach Konferencji "LogMare 2017", proponujemy Państwu unikalną możliwość wymiany poglądów oraz spotkania się z przedstawicielami branży logistycznej, w tym morskiej.

Odnosząc się do naszych doświadczeń, jesteśmy przekonani, że w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych najlepszym sposobem tworzenia modeli biznesowych, jest bezpośredni kontakt przedsiębiorców z naukowcami, szczególnie w obszarze logistyki morskiej. Poprzez naszą konferencję, budujemy platformę współpracy na styku nauki i biznesu.

Przedsiębiorcom oferujemy warunki do zaprezentowania swojej branży, produktów i usług, przedstawienia oferty w panelach naukowych lub eksperckich – według życzeń.

Mając na uwadze równowagę „pomiędzy wysiłkiem intelektualnym Stoików i przyjemnością dla ciała Epikura”, zapewnimy Państwu szereg atrakcji wynikających z bogatej oferty Hotelu oraz przygotowanych przez organizatorów konferencji.

Z wyrazami szacunku
DZIEKAN WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
kmdr dr hab. Jarosław TESKA

Program Konferencji

Szczegółowe informacje o programie konferencji:

 • Program Konferencji 2017 (PDF)

 • Kalendarium Konferencji

  do 30.06.2017 Zgłoszenie udziału w konferencji. Zgłoszenia na konferencję należy dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny
  do 30.07.2017 Przesłanie pełnego tekstu artykułu.
  do 30.08.2017 komunikat nr 2 – akceptacja artykułów.
  do 15.09.2017 wniesienie opłaty konferencyjnej.
  do 30.09.2017 komunikat nr 3 – program konferencji.

  Problematyka Konferencji

  Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z interdyscyplinarną branżą gospodarki i logistyki morskiej w obszarze: finansowym, klienta, procesów oraz infrastruktury.

  Tematyka Szczegółowa

 • Systemy, polityka i procedury w gospodarce i logistyce morskiej.
 • Wpływ gospodarki i logistyki morskiej na rozwój regionów.
 • Infrastruktura w gospodarce i logistyce morskiej.
 • Morskie kanały transportowe.
 • Modelowanie multimodalnych łańcuchów transportowych.
 • Transport towarów niebezpiecznych w intermodalnych łańcuchach transportowych.
 • Bezpieczeństwo transportu morskiego.
 • Wsparcie logistyczne sił morskich w działaniach na morzu.
 • Logistyczne zabezpieczenie misji i operacji narodowych i wielonarodowych.
 • Wzajemność usług logistycznych pomiędzy sferą wojskową i cywilną.
 • Informacje

  OPŁATA KONFERENCYJNA OBEJMUJE:

  W ramach podstawowej opłaty konferencyjnej organizator zapewnia:

 • publikację jednego artykułu w czasopiśmie „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” w numerze 12/2017
 • materiały konferencyjne
 • dwa noclegi
 • wyżywienie podczas konferencji
 • serwis konferencyjny
 • udział w imprezach towarzyszących
 • korzystanie z atrakcji hotelowych.

  Szczegółowe informacje dotyczące opłat umieszczono w karcie zgłoszenia udziału w konferencji.

 • Opłaty Konferencyjne

  • 1500 zł – pełny udział w konferencji z noclegiem w pokoju jednoosobowym,
  • 1300 zł – pełny udział w konferencji z noclegiem w pokoju dwuosobowym,
  • 1200 zł – udział w konferencji bez artykułu w pokoju jednoosobowym,
  • 1000 zł – udział w konferencji bez artykułu w pokoju dwuosobowym,
  • 350 zł – publikacja artykułu bez udziału w konferencji,
  • 300 zł – dodatkowy artykuł.

  Informacje dla autorów

  Szanowni Państwo, pełne teksty referatów będą publikowane w formie elektronicznej na płycie CD w czasopiśmie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” (8 punktów).

  Warunkiem koniecznym zamieszczenia artykułu w czasopiśmie jest uiszczenie opłaty i nadesłanie pełnego tekstu artykułu drogą elektroniczną na adres:

  konferencja@logmare.pl

  w nieprzekraczalnych terminach określonych w kalendarium konferencji.

  Szczegółowe informacje o wymogach redakcyjnych zamieszczone zostały we wzorze redakcyjnym:

 • Wzór redakcyjny (DOC)
 • Wzór redakcyjny (PDF)

  Oraz szablonie:

 • Wzór redakcyjny (DOC)
 • Wzór redakcyjny (PDF)

  Informacje dla współautorów

  W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest wypełnienie oświadczenia podając procentowy udział każdego współautora w powstaniu tekstu i przesłaniu go na adres korespondencyjny Komitetu Organizacyjnego.

 • Oświadczenie(DOC)
 • Oświadczenie(PDF)
 • Dane dotyczące płatności

  Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

  81-311 Gdynia, ul. Witomińska 8/50

  ING Bank Śląski

  86 1050 1764 1000 0023 5688 0548

  z dopiskiem: „IX Konferencja - LogMare 2017 – nazwisko i imię uczestnika”

  NIP: 958-16-16-752

  strzałka do góry